Prezidenti ZZHV SR v histórii združenia

V histórii ZZHV SR sa vo funkcii prezidenta vystriedalo viacero osobností. Tu prinášame ich prehľad. Ing. Konstantin NIKITIN – zakladajúci člen ZZHV SR a prezident v rokoch 1990 – 2000 Ing. Valentín ZBYŇOVSKÝ – prezident ZZHV SR v rokoch 2000 – 2003 Ing. Martin TOMČÍK – prezident ZZHV SR v…

Čítaj viac

Volené orgány ZZHV SR

Na valnom zhromaždení ZZHV SR dňa 25.2.2017  prebehla voľba prezidenta, členov rady zberateľov a členov dozornej rady združenia.  Aktuálne obsadenie vedenia Združenia zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky je nasledovné: Prezident a štatutárny orgán ZZHV SR:  Ing. Juraj Porázik kontakt: porazik.juraj@gmail.com Rada zberateľov ZZHV SR:  Vladimír Botta,   Mgr. Miroslav Dolník, Ing. Ivan Ďuranna, …

Čítaj viac

Menované orgány ZZHV SR

Na zasadnutí rady zberateľov ZZHV SR dňa 28.2.2017 prebehlo  menovanie viceprezidentov a riaditeľov odborných komisií ZZHV SR. Na zasadnutiach rady 11.1.2018 a 19.9.2018 došlo k úpravám a súčasné zloženie je nasledovné: 1. viceprezident ZZHV SR:  p.Vladimír Botta 2. viceprezident ZZHV SR:  Ing. Andrej Hrehovčík Historicko-technická komisia ZZHV SR:  riaditeľ komisie:     Mgr.…

Čítaj viac

Nové sídlo a nový generálny sekretár F.I.V.A.

Kancelária F.I.V.A. je presťahovaná z Bruselu do Turína. Nová adresa kancelárie FIVA je: Villa Rey Strada Val San Martino Superiore 27B 10131 Torino Italia Kontaktné údaje na generálneho sekretára FIVA – Gian Mario Mollar sú: Mobile: +39 391 725 9962 E-mail: secretary@fiva.org Prezident FIVA Patrick Rollet odovzdáva kompetencie novému generálnemu sekretárovi.…

Čítaj viac

Čo je F.I.V.A.

Fédération Internationale des Véhicules Anciens  (F.I.V.A.) F.I.V.A. je medzinárodná federácia historických vozidiel založená 1. marca 1966. Je neziskovou celosvetovou organizáciou, tvoriacou medzinárodnú asociáciu národných klubov, klubových federácií, alebo národných asociácií, zakladaných v ktorejkoľvek krajine sveta a zaoberajúcich sa uchovávaním, užívaním a historickou dokumentáciou akéhokoľvek druhu, mechanicky poháňaných cestných vozidiel s historickým a technickým významom. Združuje…

Čítaj viac